Vật liệu xẻng cho xe nâng

Vật liệu xẻng cho xe nâng

Ứng dụng Vật liệu Xẻng có thể được sử dụng cho công ty luyện thép và nhôm có thể đạt được môi trường nhiệt độ cao, hoạt động lâu dài. Tính năng Hệ thống thủy lực: động cơ thủy lực với các sản phẩm nổi tiếng của công ty nước ngoài; Con dấu Manifold quay được nhập khẩu trong các sản phẩm của công ty ...
Đọc thêm