Loại thanh rải FSNP2-4500 cho xe nâng

Loại thanh rải FSNP2-4500 cho xe nâng

Loại máy rải nĩa gắn trên xe đẩy loại FSNP đã được thiết kế để nâng tải trọng rộng hoặc linh hoạt mà không có nguy cơ làm hỏng các sản phẩm như tấm thạch cao, tấm lợp, ống gỗ hoặc nhựa, v.v.
Đọc thêm
Loại FSNP2-3000 thanh phân phối xe nâng đính kèm để bán

Loại FSNP2-3000 thanh phân phối xe nâng đính kèm để bán

Loại máy rải nĩa gắn trên xe đẩy loại FSNP đã được thiết kế để nâng tải trọng rộng hoặc linh hoạt mà không có nguy cơ làm hỏng các sản phẩm như tấm thạch cao, tấm lợp, ống gỗ hoặc nhựa, v.v.
Đọc thêm
Loại FS2.5 mulit xe nâng phân tán

Loại FS2.5 mulit xe nâng phân tán

Máy rải nĩa loại FS2.5 Máy rải nĩa loại FS2.5 được thiết kế để nâng tải trọng rộng hoặc linh hoạt một cách an toàn mà không có nguy cơ làm hỏng các sản phẩm như tấm thạch cao, tấm lợp, ống gỗ hoặc nhựa, v.v.
Đọc thêm