Loại quét bàn chải nhẹ SW24-11forklift để bán

Loại quét bàn chải nhẹ SW24-11forklift để bán

Quét hoặc di chuyển ngũ cốc, rác, cát, sỏi, đá và nhiều vật liệu khác. - Các vật liệu quét như màng co nhựa và dây hàn không thể quét bằng chổi quay hoặc máy hút bụi. - Quét trước các mảnh vỡ lớn hơn trước khi sử dụng máy quét của bạn. - Thích hợp ...
Đọc thêm
Xe nâng gắn xe quét đường phố đính kèm cho xe nâng

Xe nâng gắn xe quét đường phố đính kèm cho xe nâng

Quét hoặc di chuyển ngũ cốc, rác, cát, sỏi, đá và nhiều vật liệu khác. - Các vật liệu quét như màng co nhựa và dây hàn không thể quét bằng chổi quay hoặc máy hút bụi. - Quét trước các mảnh vỡ lớn hơn trước khi sử dụng máy quét của bạn. - Thích hợp ...
Đọc thêm